regnorme

Regnorme. 1 Blå orm (Octolasion cyaneum, op til 10 cm); laver tværgange i jorden i løvskove og græsenge. 2 Grå orm (Aporrectodea caliginosa, op til 13 cm); laver tværgange i jorden i løvskove og agerjord. 3 Grøn orm (Allolobophora chlorotica, op til 7 cm); laver løse gange i fugtig, leret jord, i skovmuldjord og kompostbunker. 4 Stor regnorm (Lumbricus terrestris, op til ca. 20 cm) med to kokoner (disse er dannet af ormen, og heri udvikles ormens æg); laver lodrette gange i muldrig jord og findes også i kompostbunker. 5 Rosa orm (Aporrectodea rosea, op til 4 cm); laver tværgange lige under overfladen i fugtig, leret jord og findes også i havejord. 6 Brandorm (Eisenia fetida, op til 8 cm); lever i løvlaget over jorden eller i jordskorpen, især i kompostbunker og nær møddinger.

.

Regnorme. Tv. profil af muldbund med skovregnorm (Lumbricus rubellus) i færd med at trække et bøgeblad ned i gangen. Mellem de visne blade (førnelaget) ses øverst tv. tusindben (Cylindroiulus), nederst tv. skolopender (Lithobius) og th. bænkebider (Oniscus). Th. eksempler på faunaen af små leddyr i de tre forskellige lag i jordbundsprofilet. Øverst: førnelag med tv. børstespringhale (Orchesella), i midten en stor rød fløjlsmide (Trombidium) og th. øverst mosskorpion (Neobisium) med klosakse, nederst rovmide (Pergamasus). I midten: nedbrydningslag med en porespringhale (Onychiurus) og tre pansermider (Oppia). Nederst: muldlag med lille porespringhale (Tullbergia) og pansermide (Liochthonius).

.

Artikelstart

Regnorme, gruppe af oligochæter, der omfatter de større, jordlevende former. De er grupperet i flere familier; alle de ca. 25 fritlevende danske arter tilhører familien Lumbricidae.

De mindre arter lever almindeligvis i løvlaget over jorden eller i jordskorpen, mens større arter ofte graver omfattende gangsystemer nede i jorden, heriblandt den almindelige stor regnorm (Lumbricus terrestris). Den kan blive omkring 20 cm, mens den australske kæmperegnorm (Megascolides australis) kan blive næsten 3,5 m.

Regnorme lever først og fremmest af organisk materiale som rådnende blade, svampetråde og bakterier på og i jorden. Materialet nedbrydes vha. symbiotiske bakterier og svampe i tarmkanalen. Ved deres aktivitet fremmer regnormene nedbrydningen af organisk materiale, samtidig med at materialet transporteres ned i jorden; desuden luftes jorden ved ormenes graven, hvilket er af stor betydning for planternes vækst og dermed til gavn for regnormene selv. Således spiller regnorme en uhyre vigtig rolle i den fortsatte vedligeholdelse af jordens, bl.a. landbrugsjordens, kvalitet. Se jordbund og nedbrydning.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig