paranoid psykose

Artikelstart

Paranoid psykose, paranoia, sindssygdom, præget af vrangforestillinger. Paranoide forestillinger kan også optræde som symptom, fx ved skizofreni, dyb depression og demens.

Faktaboks

Etymologi
Ordet paranoid kommer af græsk paranoia 'vanvid', af para- og nous 'fornuft, forstand'.

En vrangforestilling er en ukorrigerbar, forkert opfattelse, som strider mod de i den pågældende kultur alment accepterede forhold, årsagssammenhænge og begrundelser. Et særkende er en såkaldt omvendt logik. Vrangforestillingen er for patienten den uomgængelige sandhed, hvortil alle præmisser og modargumenter tilpasses. Når familiemedlemmer ikke støtter den syges opfattelse, kan det fx begrundes med, at de er led i et komplot. Afhængigt af den dominerende vrangforestilling kan man skelne mellem forskellige former.

Ved kværulantforrykthed mener den pågældende sig udsat for et uretfærdigt eller krænkende overgreb fra myndigheders side.

Ved jalousiforrykthed beskyldes partneren for utroskab, og selv den uskyldigste detalje i dennes adfærd opfattes som et bevis på utroskab.

Ved hypokonder-paranoia gælder vrangforestillingerne den pågældendes legemlige helbredstilstand; fx er patienten uanset resultatet af undersøgelser overbevist om at lide af en alvorlig kræftlidelse eller at huse fremmedlegemer i kroppen.

Forløbet af en paranoid psykose afhænger af den specifikke psykiske lidelse. Tilstande med isolerede vrangforestillinger er ofte kronisk forløbende, men intensiteten kan svinge. Hos nogle afbleges vrangforestillingerne efterhånden.

Årsager

Årsager til paranoia er ofte kun delvis kendte. Jalousiforrykthed kan ses ved langvarig alkoholisme, men paranoia kan også ses som psykisk reaktion hos personer med en særlig personlighedsstruktur, fx præget af rethaveriskhed og selvhenføring.

Behandling

Behandling af paranoia omfatter dels lægemidler (se psykofarmaka), dels psykoterapi, men behandlingen kan være vanskelig, især hvis den paranoide ikke besidder sygdomsindsigt og dermed ikke er motiveret for behandling. Forsøg på overtalelse til behandling kan opfattes som yderligere bekræftelse på samfundets overgreb mod den paranoide.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig