moms

Artikelstart

Moms, fork.f. meromsætningsafgift, generel vareafgift, der i stedet for at blive lagt på omsætningen ved det endelige salg til forbrugerne lægges på meromsætningen i hvert af de led, som en vare passerer.

Da omsætningen i første led (produktions- eller importleddet) tillagt meromsætningen i alle senere led, varen passerer, imidlertid sammenlagt svarer til omsætningen, svarer momsen til en afgift i detailleddet.

Da momsen i 1967 blev indført i Danmark til erstatning for omsen (omsætningsafgift), en generel afgift på omsætningen beregnet i engrosleddet, som havde eksisteret siden 1962, overvejede man da også i stedet en såkaldt detailoms (se omsætningsafgifter). Momsen blev foretrukket af kontrolmæssige og handelspolitiske årsager.

Den danske afgiftsprocent var i 1967 10%, fra 1992 25%. Også afgiftsgrundlaget er blevet udvidet og omfatter i dag de fleste varer og tjenesteydelser. Tilpasningen sker i overensstemmelse med EU's afgiftsharmonisering. Momsens provenu udgør ca. 20% af det offentliges samlede skatteprovenu og ca. 50% af provenuet af vareafgifterne. Se også merværdiafgift.

Momssatser siden 1967

  • pr. 3.7.1967: 10%
  • pr. 1.4.1968: 12½%
  • pr. 29.6.1970: 15%
  • pr. 29.9.1975: 9¼% (mims)
  • pr. 1.3.1976: 15%
  • pr. 3.10.1977: 18%
  • pr. 1.10.1978: 20¼%
  • pr. 30.6.1980: 22%
  • pr. 1.1.1992: 25%

Momssvig

Forsætlig unddragelse af meromsætningsafgift ved afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til myndighederne er strafbart.

Det kan evt. ske ved fortielse af oplysninger til brug for afgiftskontrollen, fx manglende registrering af en erhvervsvirksomhed som momspligtig, ukorrekt angivelse af købsmoms eller angivelse af en mindre omsætning end den reelle.

Momssvig straffes efter Momsloven med bøde eller fængsel i indtil et år og seks måneder. Efter Straffeloven kan momssvig af særlig grov karakter straffes med fængsel i indtil otte år. Se også svig.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig