Klassisk musik. Joseph Haydn blev modtaget med begejstring af det engelske koncertpublikum, og i 1791 blev han udnævnt til æresdoktor ved Oxford University. I den anledning lod han opføre sin symfoni nr. 92 i G-dur, Oxfordsymfonien, som formodentlig også blev spillet ved hans første koncert i London samme år. Maleri af Thomas Hardy, 1791.

.

Klassisk musik. Christoph Willibald Gluck tildeltes en mindre pavelig adelstitel og kaldte sig Ritter von Gluck. Hans reformer af operaen i sidste halvdel af 1700-t. betegnede den vigtigste fornyelse af genren siden dens opståen omkring 1600. Maleri af Joseph-Siffred Duplessis, 1775. Kunsthistorisches Museum, Wien.

.

Klassisk musik. Ludwig van Beethoven med manuskriptet til Missa Solemnis. Maleri af Joseph Karl Stieler, 1819.

.

Klassisk musik er en betegnelse, der bruges i flere ikke altid klart afgrænsede betydninger.

I mere almindelig forstand anvendes den om musik, der ikke kan rubriceres som fx jazz, folk, rock, verdensmusik, pop, og ofte med den underforståede værdibetydning kunstmusik. I den betydning omfatter klassisk musik hele den vestlige musik fra den tidligste gregorianske sang til den nyeste kompositionsmusik, dvs. musik, der i en vis forstand har et fælles historisk udgangspunkt. Hyppigt anvendes betegnelsen europæisk musik som synonym for klassisk musik, der således også rummer en geografisk dimension, om end med det forbehold, at musik fra andre verdensdele, der er skabt i den europæiske tradition, regnes med.

Med en uheldig sprogforenkling taler man på dansk ofte om to store hovedkategorier inden for musikken: klassisk og rytmisk. Herved forstås ikke blot de stilarter og genrer, der hører til de enkelte kategorier, men også en række tilhørende institutioner, fx symfoniorkestre, operaselskaber og kammermusikforeninger for den klassiske musiks vedkommende. I årene omkring 1990 var det tilmed almindeligt at gruppere Danmarks seks musikkonservatorier i de fem klassiske og Rytmisk Musikkonservatorium, men denne skelnen har mistet sin gyldighed, da konservatorierne vest for Storebælt fra 1991 har haft både klassiske og rytmiske uddannelseslinjer.

Klassisk musik bruges også som betegnelse for kompositionsmusikken mellem cirka 1750 og cirka 1810, dvs. den periode, der tillige benævnes den wienerklassiske, og hvis hovedkomponister er Haydn, Mozart og Beethoven; hertil kommer komponister som Christoph Willibald Gluck, der navnlig bidrog til fornyelse af operaen, og Carl Ditters von Dittersdorf, der som de tre store virkede i Wien eller havde byen som udgangspunkt. Betegnelsen wienerklassisk er i øvrigt heller ikke ganske præcis og entydig, eftersom adskillige komponister fra samme periode levede og virkede andre steder, men skrev musik i samme eller beslægtet stil og dermed bidrog til helheden; det gælder bl.a. Carl Philipp Emanuel Bach i Berlin og Hamburg, Johann Christian Bach og Karl Friedrich Abel i London, Carl Stamitz i Mannheim, Luigi Boccherini i Madrid og Joseph Martin Kraus i Stockholm. Fælles for disse komponister er, at de etablerede og videreudviklede en række karakteristiske instrumentalgenrer som symfoni, koncert, strygekvartet og solosonate (især for klaver).

Til periodens vigtigste kendetegn hører udkrystalliseringen af sonaten både som cyklisk formprincip og som satsform; til den sidstnævnte bidrog bl.a. cembalisten Johann Schobert, der virkede i Paris og skrev klaversonater i en stil beslægtet med Mannheimskolens orkesterspil. Som betegnelse for denne musikhistoriske periode forveksles betegnelsen klassisk musik undertiden med klassicisme, den samtidige kunsthistoriske epokebetegnelse.

Endelig bruges klassisk musik som betegnelse for noget forbilledligt og helstøbt og anvendes i den forbindelse hyppigt i forskellige præciserende sammenhænge som fx klassisk indisk musik og klassisk kinesisk musik. Undertiden har betegnelsen også været anvendt i forbindelse med blues og jazz som i "klassisk bluessangerinde" og "klassisk jazz" om 1930'ernes swingmusik.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig