Kemiske våben, C-våben, kemiske kampstoffer, der er anbragt som ladning i et udlægningsmiddel som granat, bombe, spraytank m.m.; se også ABC-krigsførelse.