Tåregas, flygtigt kemisk kampstof, hvis virkning viser sig som en svien i øjne og næse med en heraf følgende tåre- og næseflåd; virkningen fortager sig hurtigt, når det forurenede område forlades. Tåregas anvendes til at inaktivere en modstander i kortere tid og benyttes i dag primært af politistyrker som et pacificeringsmiddel i forbindelse med uroligheder. Forskellige typer tåregas er bl.a. bromacetone (BA), brombenzylcyanid (CA), ren kloracetofenon (CN), kloracetofenon opløst i benzen og carbontetraklorid (CNB), kloracetofenon opløst i kloroform (CNC) eller kloracetofenon blandet med klorpikrin og kloroform (CNS). Se også CS-gas og kvalmegas.