CS-gas, o-klorobenzylmalonnitril, flygtig kvalmegas, som virker irriterende på slimhinder i næse og svælg med deraf følgende hoste, nysen, næseflåd, kvalme, opkastninger og hovedpine. Har endvidere en hudirriterende virkning. En udsættelse for stoffet vil bevare sin virkning i ca. 10-15 minutter, men virkningen fortager sig hurtigt, enten når det forurenede område forlades, eller når ABC-maske anlægges.