jernbane

.

Jernbane. Roskilde Station blev indviet 26.6.1847, men hovedbygningen, der her ses, stod først færdig i foråret 1848. Bygningen gennemgik omfattende restaurering i 1997.

.

Artikelstart

Jernbane, fællesbetegnelse for en række transportmidler, som i begyndelsen af 1800-t. udviklede sig fra grubebaner på skinner.

De første jernbaner lignede i deres konstruktive opbygning de dengang kendte transportmidler.

Personvognene blev bygget som diligencer, og godsvognene lignede grubebanernes godsvogne.

Med jernbanenettets eksplosive vækst i såvel Europa som USA ændredes kravene til lokomotiver og vogne hurtigt, og såvel lokomotiver som vogne fik deres karakteristiske udseende.

Damplokomotivet var i næsten hundrede år totalt dominerende som trækkraft, men efter fremkomsten af elektriske og dieseldrevne lokomotiver samt motorvogne skete der en begyndende opdeling af jernbanen i forskellige systemer med hver sin type materiel inden for fjernbaner, lokalbaner og bybaner; de sidstnævnte var normalt kun indrettet til persontrafik.

Efter bilens gennembrud i 1920-30'erne mindskedes jernbanens betydning, og adskillige strækninger blev nedlagt. Denne udvikling fortsatte med flytrafikkens voldsomme udvikling efter 2. Verdenskrig, idet det nu var jernbanens fjerntrafik, det gik ud over.

Med den tiltagende udnyttelse af vejnettet og luftrummet, der finder sted op mod 2000-t., har jernbanen imidlertid fået sin renæssance inden for de områder, hvor dens vigtigste egenskaber som massetransportmiddel gør den konkurrencedygtig.

Det drejer sig om nationale og internationale højhastighedsbaner for passagertrafik, regionale jernbaner, der forbinder storbyområder, samt egentlige bybaner, rækkende fra S-baner over metrosystemer til letbaner.

De tidligste jernbaner

I Tyskland er der tradition for at henføre jernbanens oprindelse til 1500-t., da man begyndte at anvende træspor i minerne. Vognhjulene var trisseformede, dvs. de havde på løbefladen en fure, som sikrede, at hjulet fulgte træskinnen ... Læs videre om de tidligste jernbaner.

Danmarks jernbaner

Den første jernbane i det daværende danske monarki var Altona-Kiel-banen (Kong Christian den Ottendes Østersø Jernbane), åbnet 18.9.1844. 31% af aktierne var tegnet af den danske stat og resten hovedsagelig af de interesserede byer. Inden banen blev åbnet, udbrød der nærmest jernbaneaktiehysteri i Tyskland ... Læs videre om Danmarks jernbaner.

Jernbaner i udlandet

Jernbaner findes i de fleste af verdens lande, men banernes andel af transportsektoren har de fleste steder været faldende siden 2. Verdenskrig ... Læs videre om jernbaner i udlandet.

Jernbaneteknik

Jernbaneteknik er betegnelsen for en række tekniske områder, som en jernbane kan opdeles i. Det drejer sig om: Underbygningen, dvs. alt under selve sporet som fx geoteknik samt bro- og tunnelteknik, overbygningen omfattende materialeteknik (fx elmaster, skinner og sveller) ... Læs videre om jernbaneteknik.

Jernbanemateriel

Jernbanemateriel kan grupperes i selvkørende enheder, fx lokomotiver, motorvogne og togsæt, og i jernbanevogne, fx person- og godsvogne ... Læs videre om jernbanemateriel.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig