Napoleonskrigene, se Revolutions- og Napoleonskrigene.