Idrætspolitik betegner almindeligvis det offentliges indsats for at støtte idrætten. I Danmark har idrætspolitikken fokuseret på forvaltningen af den offentlig støtte til idrættens organisationer via kommunerne og udlodningsmidlerne (tidligere tipsmidler). Den offentlige støtte gives ud fra et princip om, at det er foreningerne selv, som skal planlægge og gennemføre aktiviteterne. Støtten og dansk idrætspolitik må ikke krænke idrættens autonomi.

Den overordnede idrætspolitiske målsætning for støtten kan sammenfattes til: idræt for alle. Både stat og kommuner forventer, at den offentlige støtte til idrætsforeningerne og -organisationerne især kanaliseres til breddeidrætten. For eksempel går meget af den statslige idrætsstøtte til grupper, som dyrker idræt i mindre omfang end gennemsnittet af befolkningen. Det kan for eksempel være handicappede, ældre og flygtninge.

Det er altså især idrættens betydning for folkesundheden, den sociale forebyggelse og individets tilegnelse af samfundets normer, som politikerne har brugt til at retfærdiggøre den offentlige støtte. Det har derimod traditionelt ikke været legitimt for det offentlige at dyrke og støtte idrætten for dens egenværdi. Derved adskiller idrætten sig fra den traditionelle demokratiske kulturpolitik med dens fokus på at støtte kunstnerisk kvalitet.

Den offentlige støtte til idrætten

Cirka 80 procent af den offentlige støtte afholdes af kommunerne. I henhold til Folkeoplysningsloven er de forpligtede til at stille de kommunale lokaler og anlæg gratis til rådighed for foreningerne, refundere 75 procent af foreningernes udgifter til egne eller privatejede idrætsanlæg samt støtte idrætsaktiviteter for børn og unge. Omkring 90 procent af den kommunale støtte til idræt går til drift af idrætsfaciliteter.

Statens støtte til danske idrætsorganisationer i form af udlodningsmidlerne var i 2017 på 627 millioner kr.

På trods af den store offentlige støtte til idrætten blander det offentlige sig meget lidt i, hvordan idrætsforeningerne og -organisationerne bruger pengene. Den offentlige støtte er altid blevet givet efter det princip, at staten og kommunerne har ansvaret for de overordnede økonomiske og fysiske rammer for idrætten, mens foreningerne og organisationerne fylder rammerne ud.

Historie

Den kommunale støtte til idrætten tog fart i begyndelsen af 1900-tallet, hvor flere kommuner begyndte at give støtte til opførelsen af idrætsanlæg. Det første kommunalt ejede idrætsanlæg var Københavns Idrætspark, som blev indviet i 1914.

Statens støtte havde indtil indførelsen af loven om tipning i 1948 været meget begrænset. Med tipsloven fik Dansk Tipstjenste A/S (nu Danske Spil) monopol på at udbyde pengespil, hvor overskuddet primært kom til at gå til idrættens organisationer som DIF og DGI.

Argumentationen for både den statslige og kommunale støtte var og er især baseret på det synspunkt, at idrætten kan ses som en del af kulturlivet eller folkeoplysningen. Synspunktet blev formaliseret i 1976, da idrætten blev en del af Kulturministeriets ressortområde. Tidligere havde idrætten hørt under Indenrigsministeriet. Skiftet markerede også, at kultur var mere og andet end kunst og finkultur. Bortset fra Norge er Danmark det eneste land, hvor idrætten er placeret under Kulturministeriet.

Eliteidrætsloven

Fanebærerne til OL i Tokyo 2021 Sara Slott Petersen og Jonas Warrer
Team Danmark blev dannet i 1984 i forbindelse med vedtagelsen af Eliteidrætsloven. Det skete bl.a. som følge af Danmarks dårlige præstationer til OL i 1970'erne. På billedet ses de to fanebærere, atleten Sara Slott Petersen og sejleren Jonas Warrer, ved DIF og Team Danmarks præsentation forud for OL i Tokyo 2021.
Fanebærerne til OL i Tokyo 2021 Sara Slott Petersen og Jonas Warrer
Af /Ritzau Scanpix.

Indtil begyndelsen af 1980'erne var det et grundlæggende træk ved idrætspolitikken, at den offentlige støtte udelukkende blev givet til den frivilligt organiserede idræt. Der var bred politisk enighed om, at det ikke var en politisk opgave at støtte eliteidrætten. De fleste partier skiftede imidlertid holdning i 1984 med vedtagelsen af Eliteidrætsloven, som førte til dannelsen af Team Danmark.

Den ændrede holdning hang blandt andet sammen med, at flere lande havde støtteordninger for deres eliteidræt, og at Danmark havde klaret sig meget dårligt ved De Olympiske Lege i 1972 og 1976. Den nye lov om eliteidræt slog dog samtidig fast, at eliteatleternes udvikling skulle ske på en måde, som sikrede en "forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt", ligesom det generelt skulle være "kulturpolitisk forsvarlig".

Den offentlige støtte har traditionelt været overladt til idrættens organisationer at forvalte uden politisk indblanding. En væsentlig forklaring på denne autonomi var det frivillige og ulønnede arbejde, som lægges i idrætsforeningerne.

I 1997 lagde regeringen Nyrup Rasmussens idrætspolitiske redegørelse dog op til, at der skulle stilles større politiske krav til, hvordan idrætsorganisationerne skulle bruge deres offentlige støtte. I sammenligning med andre samfundsområder og i sammenligning med udlandet var kravene imidlertid fortsat meget små.

Idrætspolitik i 2000-tallet

Siden anden halvdel af 1990'erne har det vist sig som en entydig tendens, at idrættens ideologi justeres i overensstemmelse med det offentliges engagement i såvel eliteidræt som idræt i sundhedsøjemed. Mens idrætspolitikkens overordnede mål om at sikre et tilbud om idræt til alle ikke har ændret sig væsentligt, så har ikke mindst udviklingen inden for eliteidrætten i Danmark og internationalt sat den danske idrætspolitik til debat.

På nationalt plan har eliteidrætspolitikken siden 2000 særligt vist sig gennem forsøg fra eliteidrætten selv på at markere sig. Det skete bl.a., da Team Danmark offentliggjorde Eliteidrættens kanon samtidig med udgivelse af Kulturkanon. Men dansk eliteidræt har også modtaget kritik i forbindelse med sager om spiseforstyrrelser på grund af uhensigtsmæssige træningsforhold.

Spørgsmålet om at sikre en tryg idræt har også præget debatten om breddeidrætten. En diskussion om risikoen for seksuelle overgreb mod børn førte for eksempel i 2005 til, at det blev et krav, at der skulle udfærdiges såkaldte børneattester ved ansættelse af personer i idrætsforeninger, på musik-, ballet-, danse- og rideskoler samt i motions- og fitnesscentre for at undgå seksuelle overgreb.

Idrætspolitisk har Danmark også reageret på udviklingen inden for international idræt, der siden slutningen af 1990'erne har været præget af flere prominente sager om korruption og doping. Flere højtstående medlemmer i internationale idrætsorganisationer som FIFA og IOC har været anklaget for korruption og ikke mindst cykelsporten og Tour de France har oplevet flere tilfælde af dopingmisbrug.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har reageret ved at optrappe sin indsats for at få valgt danske ledere ind i de internationale forbunds styrende organer, og DIF forsøger nu mere målrettet at være fortaler for åbenhed i den såkaldt olympiske familie.

Også DGI har øget sin internationale, kulturpolitiske indsats gennem International Sport and Culture Association (ISCA). ICSA blev stiftet i København i 1995 for at fremme forståelse mellem folk på tværs af grænserne gennem idrætslige og kulturelle aktiviteter, først og fremmest på græsrodsplan.

I 1997 tog DGI desuden initiativ til at starte organisationen Play the Game for at styrke idrættens etiske værdigrundlag og fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i verdensidrætten. Play the Game var blandt andet en vigtig stemme i debatterne om udnyttelsen af eliteidræt til politiske formål i forbindelse med VM herrefodbold i Qatar i 2022 og Vinter-OL i Sotji i 2018.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig