Breddeidræt er idræt, som dyrkes med et andet formål og på andre betingelser end eliteidrætten. Der er således tale om et relativt begreb, som har fået betydning i takt med idrættens store folkelige tilslutning siden 2. Verdenskrig. Filosofien bag breddeidrætten er lige muligheder for alle uanset alder, køn, seksualitet og race samt fysiske og psykiske forudsætninger.