Sport bruges stort set synonymt med idræt i dansk. I et historisk perspektiv adskiller såkaldt "moderne sport" sig dog fra idræt ved at have et tydeligt konkurrenceelement og være knyttet til en særlig moral. Ideen om at optræde sportsligt, der indbefatter både at konkurrere og at konkurrere fair, er et eksempel på sportens dobbelthed. Hele artiklen