Graduale har to forskellige betydninger, der begge er relateret til liturgisk musik i vestkirken. I den ene betydning betegner graduale et propriumsled i messen, det vil sige en liturgisk sang, hvis tekst skifter kirkeåret igennem. I den anden betydning er graduale en liturgisk bog, der indeholder sangene til messen i løbet af kirkeåret.

Faktaboks

Etymologi

Ordet graduale kommer af latin gradualis 'trinvis', af gradus 'trin, skridt', som menes at henvise til trinnene på den læsepult, hvorfra sangen oprindeligt blev fremført. Navnet på den liturgiske bog er taget fra sangen.

1) Graduale som liturgisk sang

I messen er gradualet det andet sungne propriumsled, der kan fremføres efter messens første læsning, epistel, og før halleluja og evangelielæsningen. Gradualet, der er blandt messens ældste sange, har rødder i den jødiske og oldkristne salmodi og består af et solistisk sunget vers og korets omkvæd, en praksis, der kaldes responsorium. Derfor betegnes sangene også responsorium graduale. Måden at fremføre gradualet som vekselsang har varieret gennem tiden, og i nyere tid fremføres først responsoriet og derpå verset.

Stilistisk hører gradualet til de musikalsk rigeste blandt de gregorianske sange. Gradualet indeholder ofte kunstfærdige melismer, der med lange toneranker sunget på samme stavelse fremhæver ord i teksten. Denne form for melodisk ornamentik ses ikke mindst i de solistisk sungne vers.

2) Graduale som liturgisk bog

Et graduale er en liturgisk bog, der indeholder sange til messens propriums- og ordinariumsled. Bogen ordner typisk sangene genrevist eller i rækkefølge efter deres brug i kirkeåret. Et graduale står i modsætning til et antifonale, der indeholder sange til tidebønnerne. Til forskel fra en messebog indeholder et graduale de liturgiske sange og ikke andre tekster til brug ved messen.

I den romerskkatolske kirke er de trykte udgavers historie knyttet til Tridentinerkoncilets bestræbelser på en kirkemusikalsk reform, som komponisten Palestrina blev inddraget i. Først i 1614/1615 udkom Editio Medicaea, en privatudgivelse, der var gyldig indtil slutningen af 1800-tallet.

Efter et omfattende forskningsarbejde udkom i 1908 Graduale Romanum med de restaurerede melodier. Denne samling blev justeret af benediktinerne i Solesmes-klostret i Frankrig i en ny udgave fra 1974 efter nyordningen i forbindelse med liturgireformen i 1970.

Også i protestantisk sammenhæng har gradualer været i brug særligt i tiden umiddelbart efter reformationen. I en dansk sammenhæng kan nævnes Niels Jespersens (1518-1587) graduale (1573) og Thomas Kingos graduale (1699), der begge indeholder komplette planer med højmessens sange med både gregorianske sange og strofiske salmer til hele kirkeåret (for Kingos graduale dog overvejende strofiske salmer). Efter Kingos graduale gik denne type liturgiske bøger af brug i den protestantiske kirke i Danmark.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig