Ordinarium er de fem dele af den romerskkatolske messe: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei, hvis tekster forbliver uforandrede – modsat messens proprium, hvis tekster skifter efter kirkeårets søndage, fester og helgenfester.