Garum, (lat., af gr. garon, af uvis opr.), fiskesovs, der var en yndet spise i antikken. Ingredienserne var især makrel eller tun, som blev nedlagt i bassiner med store mængder salt. Efter gæring, fremmet af solen, opstod en flydende sovs, som blev brugt både i madlavning og som medikament. Produktionen var koncentreret omkring Middelhavet i ofte meget store anlæg.