Epik, den samlende betegnelse for fortællekunst, til adskillelse fra dramatik og lyrik. Ved epik tænkes i første række på de store, gamle former som eposet eller nyere af lignende bredde som romanen, men enhver form for skønlitterær beretning — eventyr, fortælling, novelle etc. — hører under epikken.