ejendomsvurdering

Ejendomsvurdering, vurdering af fast ejendom. Siden 1901 er der i Danmark foretaget en værdiansættelse af fast ejendom, fra 1904 som almindelige vurderinger og fra 1920 med en særskilt vurdering af grundværdierne. Ejendomsvurderingerne blev foretaget omkring hvert fjerde år fra 1982 med mellemliggende automatiske årsreguleringer.

Faktaboks

også kendt som:

ejendomsværdi

Ifølge Lov om vurdering af landets faste ejendomme vurderes alle selvstændige ejendomme til kontantværdien ved normalt salg inkl. sædvanligt tilbehør, men uden inventar, maskiner, husdyr og lignende; rettigheder og byrder på ejendommen respekteres ved vurderingen.

Som hovedregel vurderes alle landets ejendomme; undtaget er ejendomme, hvor en realistisk værdi ikke kan fastlægges, fx offentlige pladser, kirker, veje og jernbaner. Ejendomsværdien var frem til 1.1.2000 grundlag for fastsættelse af lejeværdi af egen bolig, som blev afløst af Pinsepakkens ejendomsværdiskat.

Ved vurderingen fastlægges også grundværdien, der er udtryk for grundens kontantværdi i ubebygget stand under hensyn til beskaffenhed og beliggenhed og til en i økonomisk henseende god anvendelse. I landzone baseres dette på den såkaldte bondegårdsværdi, der indebærer, at jorden skal vurderes, som hørte den til en middelstor bondegård i middelgod drift. I byzone skal jorden vurderes i dens bedste anvendelse.

Grundværdien er udskrivningsgrundlag for grundskylden, se ejendomsskat.

Ejendomsværdien og grundværdien vurderes hver for sig, og forskellen herimellem, forskelsværdien, kan ikke umiddelbart tages som udtryk for bygningens værdi.

Fra 2002 forenkledes ejendomsvurderingen, da 224 vurderingsråd og 27 skyldråd (1. klageinstans) nedlagdes. For de almindeligste ejendomme (enfamilieshuse, ejerlejligheder, sommerhuse) anvendes alene de ret præcise statistiske maskinelle vurderinger. Sjældent handlede ejendomstyper vurderes fortsat individuelt. Som ny 1. klageinstans er oprettet 15 uafhængige vurderingsankenævn.

Ejendomsværdien sættes erfaringsmæssigt i underkanten af ejendommens handelsværdi; for enfamilieshuse ofte ca. 10% under. Vurderingernes træfsikkerhed er i praksis langt fra perfekt, så ejendomsværdien kan kun med omhu anvendes som grundlag ved ejendomshandel. Realkredit- og pengeinstitutterne vurderer principielt selv en ejendoms værdi, når de anvender den som pant for deres lån.

Folketinget vedtog i 2016 at indføre et nyt ejendomsvurderingssystem, der fra 2020 tages i anvendelse ved vurdering af ejerboliger. Ud fra et forsigtighedsprincip vil beskatningsgrundlaget for ejendomsværdiskat og grundskyld herefter udgøre 80% af vurderingen.

Se ejendomsvurderinger på Skats hjemmeside

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig