Dækningsafgift, afgift, som kommunalbestyrelsen kan pålægge offentlige ejendomme, der er fritaget for kommunal grundskyld, og private kontor- og forretningsejendomme som bidrag til dækning af de udgifter, som ejendommene påfører kommunen. Afgiften beregnes af forskelsværdien (ejendomsværdien minus grundværdi) og kan maksimalt udgøre 10‰.