arbejdsulykker

Arbejdsulykker, sker oftest ved arbejde, hvor fysisk kraft er nødvendig for produktionen. Alvorlige arbejdsulykker har givet anledning til at rejse kritik af virksomheders og branchers arbejdsmiljø. Arbejdsulykker er lettere at konstatere end arbejdssygdomme, der kan være under udvikling i mange år.

Årsager til arbejdsulykker kan findes i personers adfærd, i mekaniske fejl og i dårlig organisation. Hver af disse forklaringer er blevet tillagt forskellig vægt igennem tiden, og den forskning og vurdering, som i løbet af 1900-t. blev lagt frem, har bevæget sig fra en ensidig fokusering på "ulykkesfugle" til forklaringer, der inddrager flere lag. Afgørende er det, at reduktion af antallet af alvorlige arbejdsulykker, herunder dødsulykker, ikke når et acceptabelt omfang, medmindre der sættes ind i alle lag. Den mekaniske ulykkesbekæmpelse er nået vidt i de højt industrialiserede lande, hvor internationale normer og standarder for udformning af produkter (fysiske og kemiske) tager hensyn til sikkerhed for forbrugere og arbejdere. Den organisatoriske ulykkesbekæmpelse inddrager den offentlige indsats, men forudsætter medvirken fra arbejdsmarkedets organisationer og en accept i den enkelte virksomhed, hvor der kan være konflikt mellem produktivitet og sikkerhed. Jo mere den enkelte virksomhed skal bære de fulde samfundsmæssige omkostninger (sygehusbehandling, optræning, invaliditetsydelse mv.), des mindre er konflikten.

Anmeldelse af arbejdsulykker, der har medført fravær en hel dag eller mere, skal foretages af arbejdsgiveren til en centralt system, der giver besked til Arbejdstilsynet med henblik på fremtidig forebyggelse og til Arbejdsskadestyrelsen, som varetager vurdering af evt. arbejdsskadeerstatning.

Antallet af anmeldte arbejdsulykker var i 2013 41.750, heraf 13% så alvorlige, at langvarige følger forventedes. Der blev registreret 40 dødsulykker. Ulykkeshyppigheden i forskellige brancheområder varierede fra 53 om året pr. tusinde erhvervsaktive (slagterier) til 2 om året inden for administration og handel.

En beskrivelse af antallet af anmeldte arbejdsulykker inden for fag, aldersgrupper, typer mv. udgives årligt af Arbejdstilsynet. Der kan påvises en betydelig mangel på anmeldelse af arbejdsulykker; antagelig anmeldes omkring en tredjedel, dog anmeldes formentlig især alvorlige arbejdsulykker.

På grundlag af internationale vedtægter er det med en række forbehold muligt at sammenligne hyppigheden i forskellige lande. De skandinaviske landes hyppighed af dødsulykker ligger lavt, også i forhold til andre vesteuropæiske landes. Manglende registrering af dødsulykker er meget lille i de skandinaviske lande, mens der for registreringen af de øvrige ulykker kan være så store problemer, at en sammenligning vanskeliggøres.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig