Algebraens fundamentalsætning, matematisk sætning, som udsiger, at ethvert polynomium f(x) = anxn+...+a1x+a0 af positiv grad n med komplekse koefficienter har n komplekse nulpunkter (rødder) talt med multiplicitet, dvs. der findes komplekse tal c1...cn, så f(x) = an(x-c1) ∙...∙ (x-cn). Sætningen blev bevist af C.F. Gauss i 1799.