En koefficient i matematik er en konstant faktor. Fx har polynomiet 5+2x−3x2 koefficienterne 5, 2 og −3. Mere generelt siges fx koefficienten til y2 i udtrykket 3x3y2 at være 3x3.