En koefficient i matematik er en konstant faktor. Fx har polynomiet \(5+2x−3x^2\) koefficienterne \(5\), \(2\) og \(−3\). Mere generelt siges fx koefficienten til \(y^2\) i udtrykket \(3x^3y^2\) at være \(3x^3\).