Afroasiatiske sprog, nyere betegnelse for hamito-semitiske sprog. Se også semitiske sprog.