Faryngaler, svælglyde, sproglyde, der dannes, ved at tungeroden føres bagud og nedad i retning mod svælgets bagvæg. Den eneste almindelige faryngale lydtype er hæmmelyde, der såvel ustemte som stemte findes i semitiske sprog.