Ole Bang, egl. Oluf Bang, 1788-1877, dansk læge, søn af F.L. Bang. Overlæge ved Det Kongelige Frederiks Hospital 1825-41, professor ved Københavns Universitet 1822-74. Ole Bang medvirkede i 1841 til, at Kirurgisk Akademi underlagdes det medicinske fakultet, og sikrede således, at læger siden modtog en fælles uddannelse i medicin og kirurgi. Ole Bang var kendt for sin tillid til naturens lægende kræfter.