F.L. Bang, Frederik Ludvig Bang, 1747-1820, dansk læge, overlæge ved Det Kongelige Frederiks Hospital 1775-1800, professor ved Københavns Universitet 1782-1800. Det var Bang, der indførte studenterundervisning ved sygesengen, og han udgav 1789 en række hospitalssygehistorier og en håndbog i sygdomslære med en systematisk opdeling, inspireret af Linnés metode for klassifikation af planter.