Linderödsåsen, langstrakt bakkedrag i det sydøstlige Skåne; højeste punkt 195 m. Geologisk er den skovklædte ås en gnejshorst. Fra Stenshuvud ved Hanöbukten strækker åsen sig mod nordvest i retning af det centrale Skåne med for længst udslukte vulkaner fra Tertiær (ca. 50 mio. år før nu). Mod nordøst er der en brat overgang med stejle erosionsslugter, fx Forsakar ved Degeberga, mod sletten ved Kristianstad; mod sydvest er overgangen mere jævn mod sletten ved Ringsjön.