Ringsjön, Västra, og Östra Ringsjön, sammenhængende søer i det centrale Skåne 25 km NØ for Lund; i alt 41 km2. Et næs, der rummer slottet Bosjökloster, adskiller de to søer. Søerne, der har et rigt fugleliv, indgår i vandforsyningen til bl.a. Lund; de afvandes af Rönne å.