Horst, brudbjerg dannet ved forskydninger langs brudlinjer, se gravsænkning.