Iver Munk, ca. 1470-1539, dansk biskop og rigsråd, bror til Mogens Munk. Iver Munk afløste i 1499 sin morbror Hartvig Juel (d. 1500) som biskop i Ribe. Han regnes sammen med sin bror for at høre til blandt hovedmændene bag den jyske adels opstand mod Christian 2. i 1522-23. Munk blev vistnok fængslet sammen med de øvrige bisper under Reformationen 1536, men fik siden Ribe Bispegård i verdslig forlening.