Hjalmar Schacht, Horace Greeley Hjalmar Schacht, 22.1.1877-4.6.1970, tysk bankier og politiker. Schacht var født i Tinglev som søn af en tysk far og en mor af aristokratisk dansk afstamning. Schacht spillede en afgørende rolle i stabiliseringen af marken efter hyperinflationen 1923-24 og var 1924-30 centralbankdirektør. Den stærkt konservative Schacht blev 1933 efter Hitlers magtovertagelse igen centralbankdirektør; 1934-37 var han økonomiminister og 1937-43 minister uden portefølje. Schacht havde som centralbankdirektør stor betydning for finansieringen af nazisternes arbejdsskabelses- og rustningsprogrammer, men han blev afskediget i 1939 efter kritik af rustningsudgifterne og sad i koncentrationslejr 1944-45. Schacht blev frikendt ved Nürnbergprocessen i 1946, men siden dømt ved en tysk afnazificeringsdomstol. Efter at være blevet sat på fri fod grundlagde han en bank i Düsseldorf og virkede som økonomisk rådgiver for en række udviklingslande.