Høsterkøb Skole. 2011.

.

Høsterkøb Kirke.

.

Høsterkøb Kirke.

.

Høsterkøb er en landsby i Rudersdal Kommune (tidligere Birkerød Kommune) i Nordsjælland, beliggende i et kuperet istidslandskab mellem Holte, Hørsholm og Birkerød. Mod syd er byen nærmere afgrænset af mose- og engområdet Femsølyng samt af Rude Skov, mod øst af Sandbjerg, mod vest af Ravnsnæs og Sjælsø og mod nord af marker til Brådebæk. Byen deles i øst-vestlig retning af den snoede Høsterkøbvej.

Landsbyens oprindelse

Navnet Høsterkøb kommer af Husfrecop, som betyder hustrukøb (husfru-køb). Endelsen -køb er speciel for stednavne i Nordsjælland (delvist Skåne) og sigter nærmere til "købt jord". Samlet henviser bynavnet således til "ejendom erhvervet af (en) hustru".

Byen har gammel oprindelse, antagelig fra overgangstiden mellem vikingetid og middelalder (900-1100). Stedet omtales første gang i 1186, hvor pave Urban 3. i et brev til biskop Absalon takker for hans generøsitet ved at skænke byen til kirkens besiddelser. Desuden optræder Høsterkøb i Roskildebispens jordebog fra 1370 samt i ældre fortegnelser og beretninger, blandt andet fra tiden under Hørsholm Gods (se Hirschholm Slot).

Indtil Reformationen i 1500-tallet hørte Høsterkøbs jorder under Roskildebispen, der administrativt styrede området via (lens)borgen Hjortholm ved Furesøen i Frederiksdal. Ved reformationen blev kirkens godsområder konfiskeret af kronen, og ved samme lejlighed kom Høsterkøb ind under det magtfulde Hørsholm Gods. Herfra blev egnens fæstebønder stramt styret, indtil dronning Sophie Magdalene omkring 1760 indledte Danmarks første landboreformer.

Naturen omkring Høsterkøb

Høsterkøb ligger naturskønt i udkanten af Rude Skov. Den gennemgående bevoksning er løvtræer. Der er adskillige søer og vandhuller i området, hvoraf flere er skabt ved mange hundrede års tørveskæring, senest under Besættelsen 1940-45. Hovedparten findes i Høsterkøbs tilstødende overdrev Femsølyng, mens Sænkesø ligger kantet af huse midt i landsbyen.

Moræne-terrænet fra slutningen af sidste istid (ca. 10.000 f.Kr.) giver landsbyen et yderst varieret landskab med flere markante bakkedrag. Nordsjællands højeste punkt findes da også kun en kilometer sydvest for Høsterkøb i Rude Skov, hvor Maglebjerg hæver sig 91 meter over havet. Bakkens op mod 240 år gamle bøgetræer hindrer i dag et friere udsyn over terrænet – herunder til Øresund og Sverige – mens dette stadig kan opleves på det lidt lavere Højbjerg (82 meter) længere mod sydøst i udkanten af Rude Skov.

Fra Åsebakken i landsbyens vestlige udkant opnås et fint indtryk af Høsterkøbs beliggenhed på toppen af morænekammen; herfra er der en storslået udsigt over Sjælsø og dele af Birkerød. Også fra Skolebakken (71 meter), der ligger centralt i landsbyen, er der fint udsyn.

Bebyggelser

Fra gammel tid består Høsterkøb af en række større gårde (Friheden, Lundegaard, Nygaard, Petersborg mfl.) samt mindre landbo- og husmandsejendomme, hvoraf flere stadig er velbevarede og bidrager til byens historiske præg. Husene er traditionelt hvidkalkede – med stråtag eller mørke tage – og ofte placeret på relativt store grunde i terrænets lavninger.

Det samme gælder for mange af byens nyere huse og lystejendomme, der forholdsvis nænsomt har blandet sig i bybilledet, primært siden 1960. Det fastholdte landsbypræg kan ikke mindst tilskrives den særlige (lokal)planregulering, der siden 1966 har bidraget til at værne om områdets kulturhistoriske værdier. Det er kendetegnende, at det oprindelige landsbymiljø ikke – som det ellers ofte ses – gradvis er blevet omsluttet af nyere parcelhusbebyggelse.

Høsterkøbs største ejendom er lystgården Friheden, der med sine i dag ca. 30 hektar er orienteret mod byens nordøstlige hjørne. Landstedet har i flere hundrede år haft central betydning i beretninger fra egnen, men har undergået ganske betydelige forandringer gennem historien (på grund af brand, skiftende anvendelse mv.). Det fortælles, at bl.a. H.C. Andersen har overnattet på Friheden. I dag har stedet sin egen lokalplan og fremtræder – med sin nyere slotsprægede hovedbygning – særdeles velholdt og herskabelig. Også de tilhørende hestefaciliteter – herunder de gamle stråtækte staldbygninger – og det private natur- og parkområde har i de senere år fået en ansigtsløftning.

Høsterkøb som rasteplads for handlende og rejsende

Høsterkøbs placering i forhold til København, Hørsholm og en række gamle sjællandske vejforbindelser og troppetransportlinjer (herunder Hørsholm Kongevej gennem Rude Skov og forbindelsen til Birkerød Kirke) betød, at stedet på et tidligt tidspunkt blev en naturlig rasteplads for handlende og rejsende. Dette forklarer formentlig tillige, hvorfor der så tidligt som i 1600-tallet var grundlag for en lokal kro i landsbyen; og muligvis også, hvorfor der gennem årene bosatte sig flere håndværkere og velstillede folk her end i mange af omegnens andre landsbysamfund.

Selvom Høsterkøb – ligesom Birkerød – altså traditionelt ikke alene har levet af jorden, er landsbyen dog fra gammel tid kendt som ”frugtens by”, hvor især kirsebær og grønt er blevet dyrket til videresalg. Afgrøderne blev transporteret på hestevogn til grønttorvet i København og solgt til dagspris – en tur der ud og hjem kunne klares på en dag. Ifølge overleveringer fra egnen foretrak bønderne normalt at køre i kortege ad Kongevejen på strækningen gennem Rude Skov. I samlet flok var man bedre sikret mod røvere, ikke mindst på på vejen hjem, når afgrøderne var blevet omsat til penge og fornødenheder.

Kontakten med udenbys folk og miljøer havde dog også sine triste sider. Under en stor pestepidemi i Birkerød Sogn i 1711 var Høsterkøb således særlig hårdt ramt. Landsbyen måtte helt afspærres og næsten 100 af dens borgere måtte lade livet for sygdommen.

Som i mange ældre landsbysamfund er også Høsterkøbs oprindelige erhvervsliv gradvist bukket under for udviklingen. Den sidste købmand i byen tabte pusten i midten af 1990'erne, og med undtagelse af et par hestestutterier er der i dag reelt kun en smedje tilbage af det mere oprindelige næringsliv.

Institutioner

Af institutioner findes en lille børnehave (det tidligere børnehjem Asylet fra 1882) og en skole, der begge i mere end 125 år har været en væsentlig del af Høsterkøbs puls og miljø. Den nuværende skolebygning på Nedenomsvej er opført i 1916 som erstatning for byens første skole fra 1864. Den elegante, palæagtige, hvide hovedbygning med sort tegltag har dog ikke mange lighedspunkter med den stråtækte landsbyskole, som den afløste. Ved siden af skolen ligger byens forsamlingshus.

Høsterkøb var en del af Birkerød Sogn indtil 1. august 2018, hvor en sognedeling gav Høsterkøb sit eget sogn med omtrent 3300 borgere. Høsterkøb Kirke er opført i 1908, oprindeligt som annekskirke til Birkerød kirke. Den er tegnet i 1907-08 af arkitekten Ulrik Plesner. Altertavlen er en gammel renæssancetavle fra 1599, der oprindelig stod i Birkerød Kirke. Døbefontens kumme, en romansk granitfont, er tilsvarende hentet fra Lynge Kirke. Den indvendige kalkmalede bølgefrise er udført af Thorvald Bindesbøll. Den fredelige kirkegård bag kirken er udlagt som en af Danmarks sjældne skovkirkegårde og var som sådan en af de første i landet.

I 1942 blev en af byens markante lystejendomme, rigmanden, generalkonsul Gruts hus fra 1920´erne ved Åsebakken, købt af Benediktinerordenen, en af de ældste katolske ordener. Efter visse tilpasninger blev bygningen indviet som Vor Frue Kloster, der fremdeles er et af landets få fuldt virksomme nonneklostre. Stedets religøse betydning blev understreget, da pave Johannes Paul 2. aflagde ordenen besøg i 1989 og holdt en gudstjeneste i klosterparken for mere end 10.000 valfartende gæster. Over for klostret ligger Magleås Kursuscenter, der også oprindeligt var en privat lystejendom, men som tillige er knyttet til den katolske kirke, der har ejet ejendommen siden 1976. Den store bygning blev i 1910 opført af Karen Blixens velhavende morbror, matadoren Aage Westenholtz, der blandt andet ved massiv økonomisk støtte fik reddet niecen nogenlunde helskindet ud af hendes fallerede afrikanske farm i Kenya.

Byens kulturhistoriske værdier og den særlige symbiose med bakker, søer, skov og mark – i en afstand af blot 15 km fra hovedstaden – har i dag gjort Høsterkøb til et eftertragtet liebhaverområde i Nordsjælland.

Yderligere oplysninger om Høsterkøbs historie mv. kan blandt andet søges hos Birkerød Lokalhistoriske Forening og Arkiv samt i udgivelser skrevet af Hanne Mikkelsen og/eller Tormod Hessel.

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig