Maglebjerg, hyppigt anvendt navn på en markant enkeltbakke, ofte knyttet til tidligere israndszoner. Et velkendt eksempel er Maglebjerg i nordenden af den dødisprægede randmoræne gennem Rude Skov øst for Birkerød. Bakken rejser sig 30-40 m over omgivelserne, og på toppen 91 m.o.h. findes en trigonometrisk station, Nordsjællands højeste terrænkote.