Femsølyng, overdrevsområde i den nordlige del af Rude skov grænsende til Høsterkøb. Navnet Femsølyng sigter ikke til antallet af søer, hvoraf der samlet er over 20. Derimod henviser betegnelsen til det gamle ord ”fence” (indhegning) – dvs. et indhegnet lyngområde - eller muligvis til ordet ”fen”, der er gammel dansk for mose. Femsølyng har været fredet siden 1947 og har et rigt dyre- og planteliv. I tidernes morgen var det en såkaldt ”højmose”. I dag bevares områdets åbne karakter og særpræg ved afgræsning (kreaturer og heste), der modvirker, at det springer i skov. Flere af områdets søer og vandhuller er skabt ved mange hundrede års tørveskæring, sidste gang under Besættelsen (1940-45).