Cloaca Maxima, (lat. 'den største kloak), den ældste og mest betydningsfulde kloak i antikkens Rom; den drænede området mellem højene Esquilin, Viminal og Quirinal og førte vandet ud i Tiberen. Ifølge overleveringen blev den tilskrevet kong Tarquinius Priscus, der døde i 578 f.Kr., men oprindelsen er et naturligt vandløb, der blev kanaliseret og ca. 200 f.Kr. overdækket med tredelt ringhvælv. Kloakken er stadig i brug.