En latrin er et primitivt toilet eller nødtørftssted; især om en midlertidig indretning, oftest i fri natur.