Arnold Rüütel, f. 10.5.1928, estisk politiker, præsident 2001-2006. Rüütel, der af uddannelse er agronom, blev i slutningen af 1970'erne hentet til stats- og partiapparatet. Han var medlem af det kommunistiske partis centralkomité og 1983-92 formand for republikkens Øverste Sovjet. I denne stilling spillede han en vigtig rolle ved Estlands frigørelse fra Sovjetunionen. Rüütel kandiderede forgæves ved præsidentvalgene i 1992 og 1996, men i 2001 blev han valgt for en femårig periode. Han arbejdede på at lette den fattige landbefolknings kår og på at skabe et bedre forhold til Rusland. Det lykkedes ikke for Rüütel at blive genvalgt i 2006.