Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA, offentligt tilgængeligt bibliotek i København, grundlagt 1909 og finansieret af LO og Kulturministeriet. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv rummer også arkiver fra LO, Socialdemokratiet og stort set alle andre partier, bevægelser og organisationer på venstrefløjen samt en række personarkiver. I biblioteket findes en bogsamling på ca. 80.000 bind og ca. 6000 tidsskrifter og fagblade med tilknytning til dansk og international arbejderbevægelse; endvidere er der en stor samling af billeder, faner og plakater. I 2004 blev ABA lagt sammen med Arbejdermuseet og har siden til huse i dettes historiske bygninger.