Carl F. Madsen, Carl Frederik Madsen, 17.11.1862-27.5.1944, dansk faglig leder og socialdemokratisk politiker. Madsen var udlært skomager og kom hurtigt ind i det faglige arbejde. I 1903 valgtes han til sekretær i LO, 1909-28 var han formand. Det blev en vanskelig periode under 1. Verdenskrig med den syndikalistiske opposition og efterkrigstidens problematiske økonomiske forhold med storkonflikter i 1922 og 1925. Madsen var 1913-25 medlem af borgerrepræsentationen i København og 1920-36 af Landstinget; desuden var han aktiv i den faglige internationale.