Faktaboks

Alsted Kirke
Sogn
Alsted Sogn
Provsti
Ringsted-Sorø Provsti
Stift
Roskilde Stift
Kommune
Sorø Kommune

Alsted Kirke - Sorø.

.
Alsted Kirke

Alsted Kirke i Sorø. Foto: 2011.

Alsted Kirke
Af .

Alsted Kirke i Sorø.

.
Alsted Kirke

Alsted Kirke i Sorø. Foto: 2011.

Alsted Kirke
Af .

Alsted Kirke er en sognekirke, der ligger i Alsted omtrent midtvejs mellem Sorø, Ringsted og Glumsø.

Kirkebygningen

Kirken har en sjældent harmonisk grundplan. Den består af et romansk kor med apsis og skib opført i faksekalk. I gotisk tid føjede man hertil et tårn mod vest, et våbenhus mod syd samt et kapel mod nord, som alle er opført i munkesten.

I dag står kirken hvidkalket med røde tegltage.

Den romanske kirke

Kirkens tidligste dele står endnu bevaret. Her har der i skibet oprindeligt været en dør mod syd og en mod nord, men de er dog forsvundet, da der ud til de to sengotiske sidebygninger blev brudt arkadebuer. Skibet har haft tre vinduer i hver langmur, mens der i koret har været et mod nord og i apsissen et mod øst. De to sidstnævnte er i dag blændet.

De romanske gavle er også bevaret, selvom de senere har fået gotiske kamtakker på.

Nedenfor beskrives tilbygninger i den rækkefølge, de blev opført i.

Tårnet

I den nederste del har tårnet tre vinduer, og det var der også oprindeligt, selvom de senere har fået den nuværende form. Under taget er der tvillinge-glamhuller til klokkernes lyd, og taggavlene har gotiske dekorationer af trappeformede kamtakker og spidsbuede højblændinger.

Våbenhuset

Ved skibets nord- og sydside er der opført to ret ensartede tilbygninger, hvoraf den sydlige nu anvendes som våbenhus. Her sidder indgangsdøren i et oprindeligt, spidsbuet murfelt, ligesom der er et oprindeligt, fladbuet vindue mod øst i et spidsbuet felt. Her prydes gavlen af et savskifte, hvor teglstenen er lagt på skrå, så deres hjørner vender udad, og herover dobbeltblændinger med hængestave og kamtakker.

Kapellet

Nordsidens kapel har en let spidsbuet dør, som dog er muret om, og herover er der et lille hoved i kridtsten. Øverst på langmurene er der trappefriser, og gavlen har blændingsbånd, dobbeltblændinger med hængestave og kamtakker. Den spidsbuede åbning til skibet blev i midten af 1700’erne tilmuret med en tynd mur af bindingsværk.

Det indre

I kirken står det indre hvidkalket, og kirkerummet bærer præg af de murede, krydshvælvede lofter. Apsis har et oprindeligt halvkuppelhvælv, mens hvælvene i koret og skibet er fra omkring år 1400. De tre gotiske tilbygninger har alle samtidigt hvælv, som angiveligt er fra 1400-tallet. Mellem skibet og koret er der en høj og bred triumfbue, og mod tårnrummet er der en stor, svagt tilspidset rundbue.

Kirken har efter 1850 fået støbejernsvinduer.

Kalkmalerier

I apsis er der et romansk kalkmaleri, som viser Jørlundeværkstedets karakteristiske motivopbygning. De oprindelige dele er udført i 1150-1175, men maleriet er for størstedelen en genopmaling udført i 1893 på baggrund af værkstedets arbejder i Skibby, Sæby og Hagested kirker.

Hovedfremstillingen er en tronende Kristus i mandorla, som er en mandelformet strålekrone. Han er omgivet af evangelisternes attributter, dvs. Særlige kendetegn, samt yderst fire stående figurer. I nord er det Maria og ærkeenglen Rafael, og i syd ses evangelisten Johannes og en anden ærkeengel.

Malerierne på kirkens loft over hvælvet på korets østlige væg viser Jørlundes sædvanlige høje kunstneriske kvalitet, specielt i en engel i en medaljon, som har sit sidestykke i Søstrup Kirke, om end maleriernes farvelag er nedslidt.

Inventar

En stor del af kirkens større inventarstykker er skiftet ud. Døbefonten er dog en undtagelse.

Døbefonten

Den romanske døbefont er af gotlandsk kalksten fra 1200-tallet. Kummen har under et fordybet bånd 16 runde bægerblade. Fonten har en kegleformet

Alteret

Som alterprydelse tjener et krucifiks, som er udført i 2009 af Jesper Neergaard. Det står på alterbordet foran det blændede og hvidmalede østvindue i apsissen.

Prædikestolen og bænkene

Både de gulmalede bænken med låger og rundbuede gavle med vifteudskæring og prædikestolen er fra tiden omkring 1850. Prædikestolen har en kurv med enkle fag malet i mørk blå, hvori der sidder lysere, blåmarmorerede fyldinger som på hjørnerne.

Gravminder

Indmuret i korets vægge er der tre enkle epitafier, dvs. mindesmærker fra henholdsvis 1695, 1739 og 1767.

I skibets gulv ligger der desuden en gravsten fra 1573, som sikkert er et arbejde af Hans Maler i Roskilde.

I tårnrummet er der opstillet en runesten, hvis forside har et kors og langs kanten en indskrift, ”eskil: sati: sina: [þesi: eftiR: ystin: auk fliR-bruþur-sin: sun: ystis: aþal: miki”. Det kan oversættes til, ”Eskil satte disse stene efter Østen og sin broder Fler [med tilnavnet] Adelmærke [eller Adelmege], Østens søn.”

Kirkegården

Kirkegården er efter middelalderen udvidet mod nord og syd. Den har mod øst og vest sengotiske mure af munkesten, mens de senere mure er af små teglsten og har fladbuede blændinger, dvs. ornamentale nicher. Hovedindgangen er fra vest.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig