Indre Mission er en dansk vækkelsesbevægelse og kirkelig retning. I 1853 dannedes en sjællandsk forening af lægfolk, der ville bygge på dåbspagt og trosbekendelse og vække og vidne inden for folkekirken i samarbejde med dens præster. Den berørtes dog snart af frikirkelige tendenser, der udskiltes i 1858, da pastor Christian Frederik Rønne (1798-1890) blev formand. Hele artiklen