Jens Vahl, 1828-1898, dansk præst, der kirkeligt hørte til inderkredsen i Indre Mission og var bestyrelsesmedlem i en række kirkelige institutioner. Jens Vahl støttede kirkelige enhedsinitiativer og er især kendt som pioner inden for missionshistorisk forskning. Hans omfattende bibliotek blev anbragt i Statsbiblioteket i Aarhus.