Rudolph Frimodt, 1828-1879, dansk præst. Efter embedseksamen og lærergerning blev Frimodt præst ved den nye Skt. Johanneskirke på Nørrebro i København, hvor han samlede en stor menighed om sin vækkelsesforkyndelse. Som præst og leder af Københavns Indre Mission (fra 1865) bekæmpede han socialistiske tendenser. Han havde især betydning som prædikant og sjælesørger, men evnede ikke at sikre missionsforeningen en effektiv form.