Carl Moe, 1848-1927, dansk teolog. Som præst i Harboøre 1877-85 og i Skanderup ved Kolding 1885-1922 fremkaldte han ved sin satiriske, bidske polemik og revsende omvendelsestale markante vækkelser, der gjorde ham til en andengenerations hovedskikkelse inden for Indre Mission, hvis formand han var 1915-27. Kendt er især hans "brændevinsprædiken" og gravtale over nogle druknede fiskere i Harboøre (se Harboøre).