Anton Marius Jensen, Anton Marius Jensen, 16.4.1871-19.10.1941, dansk sognepræst. Anton Marius Jensen blev 1899 sognepræst i Harboøre-Engbjerg i Vestjylland, en egn præget af indremissionsk vækkelse, især blandt fiskerbefolkningen. Han prædikede en "kærlighedens religion" som udelukkede "evige helvedesstraffe" og arbejdede for folkelig oplysning, bl.a. ved at oprette et folkebibliotek. Han kom snart på kollisionskurs med Indre Mission og dens leder Vilhelm Beck. Skønt de kirkelige myndigheder i begyndelsen afviste de indremissionske angreb, blev han i 1901 afsat fra sit embede pga. "kætteri og insubordination", og han levede resten af livet i dyb fattigdom.