Christian Bartholdy, 1889-1976, dansk præst. Han øvede en dyb og langvarig indflydelse i Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark (Indre Mission), hvor han 1929-59 var bestyrelsesmedlem, fra 1934 formand. 1943-54 var han sognepræst i Haslev-Freerslev. Bartholdy var på én gang en konservativ og kulturåben forfatter, debattør og prædikant, der ledede Indre Mission nogenlunde uskadt gennem mellem- og efterkrigstidens mange kriser. Såvel på tryk som i prædikener og radioforedrag evnede han ofte at give sine kommentarer til tidens begivenheder en prægnant og ofte udfordrende form, der fangede publikums opmærksomhed, krydret med udtryk som "røverkule", møntet på det teologiske fakultet ved Aarhus Universitet pga. den historisk-kritiske bibelforskning.