Jorden
Jorden
Jorden
Af .

Verden er et begreb for den totale helhed af alting, hele virkeligheden eller alt, hvad der er. Inden for naturvidenskaben kan verden eller universet betegnes som ”helheden af alt rum og tid; alt, der er, har været og vil være”. I menneskelig forstand er det et begreb, der betegner både grundlaget for menneskeheden men også selve den menneskelige civilisation og alle de fænomener, der er relateret hertil.

Faktaboks

Etymologi

fra gammeldansk werdhen, wæræld, wærild, wærælde, fra norrønt/oldnordisk verǫld, veröld, kendes også på oldengelsk w(e)orold, oldsaksisk werold, er oprindelig en sammensætning af germansk ord med betydningen 'mand' (norrønt verr) med et ord med betydningen 'alder' (norrønt öld) 'mandsalder', ’menneskealder’ i betydningen ’menneskets tidsalder’.

Også kendt som

Universet, planeten Jorden, global, det globale

Det vil sige, at verden på en og samme tid betegner planeten Jorden med alle de mennesker, dyr, planter og fænomener, den er hjemsted for, såvel som hele den menneskelige civilisation inklusiv alle lande, steder og dagliglivet på jorden præget af forskellige betingelser, udviklinger og aktuelle begivenheder.

Anvendelsen af begrebet verden

I mange sammenhænge anvendes begrebet verden i en mere begrænset betydning i relation til specifikke aspekter af livet på Jorden, menneskeheden eller den menneskelige civilisation i reglen med et internationalt eller interkontinentalt omfang. I denne forstand refererer verdens befolkning til summen af alle mennesker på jorden; verdenshistorie til menneskehedens historie som helhed og verdensøkonomi til summen af alle verdens landes økonomier.

I international sammenhæng

I anden sammenhæng anvendes begrebet i forbindelse en global, international eller interkontinental kontekst, men hvor alle lande, steder eller kontekster ikke nødvendigvis er inddraget. Dette gælder fx begreber som verdensreligion, verdenssprog, verdensmesterskab og verdenskrig.

Som et begreb for fællestræk

Nært beslægtet med ovenstående anvendelse bliver begrebet også anvendt til at betegne grupper af lande eller personer, der på baggrund af en række fællestræk kan betegnes som et fællesskab eller en helhed af personer, aktiviteter og normer, der kendetegner et bestemt område. Det gælder fx begreber som verdenssamfundet, den industrialiserede verden, den vestlige verden, den islamiske verden, den arabiske verden, sportens verden, kunstens- og den akademiske verden.

I idemæssige forstand

Begrebet verden anvendes også i en mere idemæssige forstand til at betegne summen af steder, personer, situationer, tanker og erfaringer der indgår i og præger et det enkelte menneskes tilværelse og dette menneskes syn på verden. Det gælder fx hendes/hans verden, erfaringsverden, livsverden. Beslægtet hermed anvendes begreber som verdensbygning og fortællingens verden i en litterær eller fortællermæssig sammenhæng til at betegne dels de steder, personer, grupper eller væsner mm. dels de ideer, tanker, værdier og øvrige elementer der indgår i og karakteriserer en bestemt fortælling, tekst, film eller lignende Mere specifikt fx Tolkiens verden, Star Wars verden.

I relation til sociologien og samfundsvidenskaben

Stadig i en idemæssig forstand anvendes begreberne systemverden og livsverden inden for filosofien og sociologien. Her har den tyske filosof, Jürgen Habermas, i hans teori om systemverden og livsverden brugt disse begreber til at beskrive hvordan sen-moderne kapitalistiske samfund er karakteriserede af to forskellige verdner baseret på forskellige former for fornuft og rationalitet. På den ene siden systemverden der er baseret på penge, magt og de politiske-administrative systemer og som er orienteret mod effektivitet og funktionalitet. På den anden side livsverden der er karakteriseret af menneskers hverdagslivs relationer, identitet og meningsskabelse. Hos Habermas er det en central pointe at han mener at kapitalismen biddrager til at systemverden kolonisere livsverden.

I relation til planeten jorden

Endelig kan begrebet anvendes i en betydning, der primært er knyttet planeten jorden og hermed delvist løsrevet fra menneskeheden men stadigt betegnende for grundlaget for denne og den menneskelige civilisation. Det gælder fx i forbindelse med begreber som verdenshavene, verdens ressourcer eller verdens klima.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig