Flutter, (eng. 'vibration'), flutter-ekko, inden for akustik et kort, repeterende ekko, der fremkommer ved, at en kortvarig lydimpuls (fx fra et håndklap) vandrer frem og tilbage mellem to parallelle, hårde vægge som i en sportshal.