Ussingit, (efter N.V. Ussing), hvidt til dybviolet mineral, som først blev beskrevet fra Ilímaussaq-komplekset i Sydgrønland, men nu kendes fra forekomster af agpaitiske nefelinsyenitter i andre lande. Mineralet har sammensætningen Na2AlSi3O8(OH), krystalliserer triklint, har hårdheden 6,5 og massefylden 2,5 g/cm3. Det findes især i pegmatitter og anvendes lokalt i Sydgrønland som smykkesten.