Sur nedbør, syreregn, regn (nedbør), som pga. forurening har en pH under det naturlige. Selv uforurenet nedbør er svagt sur, med en pH under 6, pga. atmosfærens indhold af kuldioxid. Luftforurening med svovl- og kvælstofforbindelser kan imidlertid medføre, at nedbøren bliver væsentlig mere sur. Sammen med tørafsætning af forsurende stoffer giver det anledning til den forsuring, som kan skade økosystemer og materialer.