PH, talværdi for surhedsgraden af en vandig opløsning. pH defineres som minus titalslogaritmen til talværdien af hydrogenionkoncentrationen målt i mol pr. liter: pH = −log[H+]. Se også surhedsgrad og syre-base-teori.